Liberalizm, Ekonomia, Wolność

liberalizmDoktryna liberalizmu jako zespół poglądów jako zespól określonych zasad funkcjonowania gospodarki, społeczności i państwa w okresie kapitalizmu wolno konkurencyjnego. Adam Smith (1723-1790) nazywany przez niektórych ojcem ekonomii, dowodził, ze źródłem wszelkiego bogactwa jest produkcja, praca ludzka nie natomiast rabunek, grabież cudzego mienia lub korzystny handel zagraniczny, ani też nie ziemia rodząca nowe dobra (twierdzili tak fizjokraci). Smith postulował, ze grze sił ekonomicznych oparta jest na wolnej konkurencji i pełnej swobodzie prywatnej i inicjatywie. Smith i inni przedstawiciele doktryny liberalizmu traktowali (…) jako stróżów (…) do bezpieczeństwa obywateli i ich własności oraz obrony kraju z zewnątrz. Doktryna Smitha była klasycznym wykładem liberalizmu burżuazyjnego w fazie kapitalizmu, zakładającym automatyzm rozwoju gospodarczego i optymizmu w cenie bogacenia się ludzi. Wg Smitha zysk powinien się opierać na zasadach moralnych. Adam Smith byłe tez autorem, zwolennikiem idei taniego rządu. Od głównej pracy Adama Smitha Pt. „O bogactwie narodu” (zdefiniowała pojęcie ekonomii, jej przedmiot i istotę) uważa się początek ekonomii jako odrębnej, samodzielnej nauki, która ma swój przedmiot i metodę badań i jest określona definicją. Rynek: – jest to miejsce gdzie spotyka się sprzedawca z odbiorcą w celu dokonania wymiany towarów w znaczeniu ekonomicznym jest to forma nawiązywania kontaktów między sprzed. i kupującymi w celu ustalenia warunków wymiany tzn. sposobu, miejsca, oraz ilości i ekwiwalentu towaru. Podział wg przedmiotu wymiany wyróżniamy: * rynek dóbr konsumpcyjnych * rynek dóbr produkcyjnych * rynek pracy * rynek ziemi tzn.tytułów prawnych do dóbr pierwotnych (nie tylko pole jest towarem, ale także to co jest „na nim i pod nim”) * rynek dóbr kapitałowych, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał rzeczowy (maszyny, urządzenia, budynki, śr.transportu, dobra inwestycyjne) * rynek kap. finansowego (papiery wartościowe: bony skarbowe, weksle, akcje, obligacje) * rynek tytułów prawnych do wartości niematerialnych (patenty, licencje, znak firmowy, prawa autorskie) Podział wg terytorium geograficzne: * lokalne- transakcje skoncentrowane są na jakimś konkretnym obszarze,      skoncentrowane w jednym miejscu np.krajowe * światowy- obejmuje cały świat Podział wg stopnia legalności: * białe – legalne(wszystko wolno) * czarne – nielegalne (nic nie wolno) * szare – półlegalne Rynki formalne: są ograniczone przez regulaminy, uczestnicy muszą spotykać się w określonym miejscu i czasie.Przebieg kupna sprzedaży określone są różnymi regulaminami dla różnych rynków. Do tak rozumianych rynków formalnych zaliczamy: giełdy, aukcje, targi międzynarodowe i przetargi. Rynki nieformalne: na których uczestnicy porozumiewają się między sobą i zawierają transakcje w sposób dowolny bez regulaminuPolityka wg Angeli Merkel
Dziś Angela Merkel jest Kanclerzem Niemiec, ale także ważną członkinią Europejskiego Parlamentu, w którym odgrywa zasadnicza funkcję. Jest kobietą, której rządy bardzo często porównywane są do rządów Margaret Thatcher, byłej brytyjskiej premier. W wielu momentach były to rządy...
Oczyszczający kryzys
Kryzysy nie zawsze są złe, a mogą zamienić się nawet w rzecz oczyszczającą gospodarkę z przedsiębiorstw nie radzących sobie z codziennym funkcjonowaniem w obszarze konkurencji. To może wydać się brutalne, ale tak naprawdę kryzysy oczyszczają rynek i są potrzebne. Dzięki nim...
Remonty mieszkań. Fachowe usługi budowlane
Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu. Tutaj wypoczywamy po ciężkim dniu, w tym miejscu jesteśmy wspólnie z rodziną. To miejsce, które musi być dla nas strefą odpoczynku i urzeczywistniać nasze oczekiwania. Komfortowy, dostrojony do naszych potrzeb, a zarazem...


  • Nauka gry na walutach
  • Handel walutami jest wręcz dziecinnie prosty. Przynajmniej jeśli chodzi o jego stronę techniczną. Istnieje dzisiaj ogromna ilość podmiotów,...
  • Remonty mieszkań. Fachowe usługi budowlane
  • Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu. Tutaj wypoczywamy po ciężkim dniu, w tym miejscu jesteśmy wspólnie z rodziną....
  • Opakowania z biodegradowalnego polietylenu
  • Preferencje klienta, zazwyczaj nie są przypadkowe. Nabywając dany towar szczegółowo go ogląda, weryfikuje jego właściwości, sprawdza czy...