Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą? Wynajmij radcę prawnego!

Rynek pracy bywa bezlitosny, dlatego coraz częściej zostajemy zmuszeni do zatrudnienia się w firmie, która nie spełnia wszystkich naszych wymagań. Z czasem możemy doświadczyć łamania praw pracownika, które zagrażają nie tylko naszej sytuacji finansowej, lecz także zdrowiu a nawet życiu. Co zrobić, gdy nieuczciwy pracodawca zamienia nasze życie w piekło? Kodeks pracy szczegółowo określa, które działania są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Poważnym naruszeniem obowiązujących zasad jest bezpodstawne wypowiedzenie, naruszające w sposób oczywisty przepisy prawa pracy. Ponadto karze podlega także zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, gdy zatrudnienie nosi znamiona umowy o pracę. Jest to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń, ponieważ wiąże się z ponoszeniem przez pracodawcę niższych kosztów zatrudnienia. Decydując się na podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin i obowiązków, lecz na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, powinniśmy wziąć pod uwagę brak składek na ubezpieczenie społeczne, prawa do urlopu, gwarancji minimalnego wynagrodzenia czy też możliwość zerwania umowy w każdej chwili. Porównując pracę etatową oraz tą uregulowaną umową cywilnoprawną, zdecydowanie większe korzyści przynosi pracownikowi pierwsza z nich. Kodeks pracy, którego zobowiązany jest przestrzegać pracodawca zatrudniający podwładnych korzystając z umowy o pracę, jest bardziej rygorystyczny niż Kodeks cywilny. Gdy podczas pracy na etacie, naszym przełożonym jest nieuczciwy pracodawca, mamy możliwość odwołania się do sądu pracy lub podjęcia innych kroków. Żadne zachowanie zwierzchnika, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami lub zasadami obowiązującymi w miejscu pracy, nie powinno być przez nas lekceważone. Przyzwalając na łamanie praw pracowniczych, rezygnujemy z prawa do obrony i dochodzenia swoich racji. Łamanie praw pracownika to oznaka braku szacunku i poniżania podwładnych. Jeżeli nie mamy pewności, czy w konkretnej sytuacji została naruszona nasza godność, najlepiej zasięgnąć opinii radcy prawnego. Kompetentny prawnik to osoba biegle znająca niezbędne przepisy prawa karnego, cywilnego oraz Kodeksu pracy. Porady prawne uwolnią nas od konieczności śledzenia zawiłych przepisów, trudnych do jednoznacznej interpretacji. Przyzwalanie się na złe traktowanie w miejscu pracy, godzi w prawa człowieka. Jeżeli zauważymy, że pracodawca nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to znak, że naraża nasze zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Także wszelkie formy przemocy, również słownej, są wystawiają samopoczucie fizyczne i emocjonalne pracownika na bolesną próbę. Nie wypłacanie należnego wynagrodzenia, wydłużanie godzin pracy czy nieudzielenie urlopu są podstawą do wystąpienia na drogę sądową. W przypadku łamania praw pracownika, doświadczona kancelaria prawna pomorze pokrzywdzonej osobie uzyskać adekwatne odszkodowanie, wynagradzające doznane przykrości. Oskarżając nieuczciwego pracodawcę walczymy nie tylko o własny honor, lecz także o należyte warunki pracy dla innych osób. Gdy sprzeciwianie się łamaniu przepisów stanie się powszechne, akty krzywdzenia podwładnych będą pojawiały się bardzo nielicznie.radca prawny legnica
Poszukujesz radcy prawnego z Wrocławia albo Legnicy? Olearska & Piekarczyk Radcowie Prawni sp. p. ul. Rynek 60 50-116 Wrocław Tel.: (+48) 71 342 34 40, (+48) 71 342 34 41 Plac Słowiański 1/420 59-220 Legnica Tel (+48) 76 819 77 77Pomnażanie pieniędzy za pomocą funduszy inwestycyjnych
Jednym przychodzi to łatwiej, inni napotykają liczne trudności, co z reguły wynika z siły naszej motywacji. A że dobrego nigdy za wiele, więc jeśli posiadamy trochę oszczędności, nic nie stoi na przeszkodzie, by je pomnożyć i w tym celu możemy wybrać fundusz inwestycyjny. Wszystko...
System większościowy i proporcjonalny
Przeciwnicy systemu proporcjonalnego zwracają uwagę na to, że: -swp utrudnia wyborcom odsunięcia niepopularnych rządów -swp łamie zależność między decyzjami wyborców a tworzeniem rządu -swp nie zapewnia liczby udziałów proporcjonalnej do liczby uzyskanych głosów W państwach z...
Treningi personalne dla polskiej lewicy
Piękna pogoda zachęca do dynamicznego życia. Tak też dzieje się z polską lewicą. Najprawdopodobniej dlatego tak trudno przed latem wejść na siłownię. Wszyscy się spieszą, żeby zrzucić wagę bądź wyrobić sobie szczupłą sylwetkę jeszcze przed latem.Najlepsze efekty osiągniemy...


  • Nauka gry na walutach
  • Handel walutami jest wręcz dziecinnie prosty. Przynajmniej jeśli chodzi o jego stronę techniczną. Istnieje dzisiaj ogromna ilość podmiotów,...
  • Remonty mieszkań. Fachowe usługi budowlane
  • Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu. Tutaj wypoczywamy po ciężkim dniu, w tym miejscu jesteśmy wspólnie z rodziną....
  • Opakowania z biodegradowalnego polietylenu
  • Preferencje klienta, zazwyczaj nie są przypadkowe. Nabywając dany towar szczegółowo go ogląda, weryfikuje jego właściwości, sprawdza czy...